Как зарегистрироваться на егов.кз без ЭЦП

Как зарегистрироваться на егов.кз без ЭЦП Электронная цифровая подпись

1 жалпы ереже

1.1. Осы Пайдаланушылық келісім (бұдан әрі – Келісім) «электрондық үкімет» веб-порталының және оның құрауыштарының Иесі, Әкімшісі және Пайдаланушысы арасындағы өзара байланысты реттейді.

1.2. Осы Келісімде келесі түсініктер пайдаланылады:

 • 1) «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан әрі – Портал) – барлық шоғырландырылған үкіметтік ақпаратқа және электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтерге қолжетімділіктің бірыңғай терезесін құрайтын ақпараттық жүйе;
 • 2) Порталдың құрауыштары – жекелеген электрондық қызметтер, ақпарат және (немесе) сервистерді ұсынуға мамандандырылған Порталдың бөліктері;
 • 3) электрондық қызмет (бұдан әрі – Қызмет) – ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық, интерактивтік және транзакциялық қызметтерді жеке және заңды тұлғаларға ұсыну;
 • 4) Портал және оның құрауыштарының иесі (бұдан әрі – Иесі) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган;
 • 5) Портал және оның құрауыштарының пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы) – Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында оған қажетті интерактивтік мемлекеттік қызметтер немесе ақпарат, электрондық ақпараттық ресурстарды алу үшін Портал және оның құрауыштары қолданатын, Порталда және оның құрауыштарында тіркелген осы Келісімнің талаптарын қабылдаған кез келген жеке немесе заңды тұлға;
 • 6) Портал және оның құрауыштарының әкімшісі (бұдан әрі – Әкімші) – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» акционерлік қоғамы;
 • 7) қызмет беруші – орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан Республикасының шетелдік мекемелері, облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана, аудандар, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары, қаладағы аудандар, аудандық маңызы бар қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтердің әкімдері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсететін жеке және заңды тұлғалар;
 • 8) қысқа мәтіндік хабарлама (бұдан әрі – SMS-хабарлама) – ұялы байланыс арқылы ақпаратты беру және қабылдау бойынша ұялы байланыс операторымен көрсетілетін қызмет;
 • 9) «мобильдік үкімет» – Портал құрауышы, – ұялы байланыс технологиялары және Интернет арқылы электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерге және өзге қызметтерге қолжетімділікті ұсынатын ақпараттық жүйе;
 • 10) PUSH – мобильдік телефонның экранында пайда болып, маңызды оқиғалар мен жаңартулар туралы хабарлайтын «мобильдік үкімет» пайдаланушыларының мобильді қосымшасының қысқаша шығатын хабарламалары;
 • 11) мобильдік қосымша – бұл Пайдаланушының мобильдік құрылғысында іске қосылған және орнатылған және Интернет пен ұялы байланыс желісі арқылы электрондық нысанда «мобильдік үкімет» арқылы көрсетілетін өзге қызметтер мен мемлекеттік қызметтерге рұқсат ұсынатын бағдарлама.
 • 12) қызмет көрсету субъектісі – Портал арқыды электрондық қызметтерді көрсететін жеке немесе заңды тұлға.
 • 13) электродық цифрлық қолтаңба (бұдан әрі – ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба және электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен құрылған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиістілігін және мамзұнының өзгермеушілігін растайтын электрондық цифрлық символдар жинағы;
Читайте также:  Что такое криптопро сертификат

1.3. Осы Келісімде пайдаланылатын барлық терминдер және анықтаулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі.

2 келісім мәні

2.1. Осы Келісім көпшілік оферта болып табылады. Порталдың және оның құрауыштарының материалдарына қолжетімділікті алумен, Пайдаланушы осы Келісімнің барлық талаптарына қосылған және қабылдаған болып есептеледі.

2.2. Әкімші Иесінің келісімімен кез келген уақытта бір тарапты тәртіпте осы Келісімнің талаптарын өзгертуге құқылы. Бұндай өзгерістер Келісімнің алдыңғы нұсқасын бір уақытта жоюмен Порталдағы Келісімнің жаңа нұсқасын орналастырған кезеңнен бастап 3 (үш) күн өтуі бойынша күшіне енеді.

2.3. Енгізілген өзгерістермен Пайдаланушы келіспеген кезде ол Порталға және оның құрауыштарына қолжетімділіктен бас тартуға және Порталдың және оның құрауыштарының сервистерін және материалдарын пайдалануды тоқтатуға міндетті.

2.4. Порталдың құрауыштарын пайдалану Порталдың Жеке кабинетінде орналасқан оларды пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес Пайдаланушымен жүзеге асырылады.

2.5. SMS – хабарламалар арқылы қызметтер көрсету, хабарламалар алу, соның ішінде ақпараттық сипатта, SMS – форматты хабарламалар ақылы болып табылады және Пайдаланушының телефон теңгерімі есебінен төленеді. SMS – хабарламалардың құны Пайдаланушының ағымдық тарифтік жоспарымен тарифтеледі. PUSH-хабарламалар тегін болып табылады.

2.6. Портал және оның құрауыштары арқылы қызметтерді көрсету нәтижесінде алынған мәліметтердің дұрыстығы үшін қызмет беруші немесе қызмет көрсету субъектісі жауапты.

2.7. Пайдаланушы порталда тіркеу нысанында көрсеткен электрондық адрес келесі жағдайларда хабарлама алуға арналған:

2.8. Осы Келісімге қол қоя отырып, Пайдаланушы осы арқылы Пайдаланушының Порталда ұсынылған оның дербес және өзге деректерін Портал және оның құрауыштары арқылы оған қызметтерді көрсету мақсатында, сондай-ақ ұсынылатын (көрсетілетін) Қызметтердің сапасын жақсарту мақсатында жинау, өңдеу, сақтау және пайдалануға жазбаша келісім береді.

3 тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Иесі және Әкімші:

3.1.1. Пайдаланушы енгізген деректердің дұрыстығын, соның ішінде мемлекеттік және өзге органдарға жүгіну жолымен тексеру қажеттілігі туындағанда.

Читайте также:  Битрикс24: Электронный документооборот в Битрикс24

3.1.2. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Пайдаланушыны тіркеуден бас тартуға, Пайдаланушының есептік жазбасын жоюға немесе оқшаулауға;

3.1.3. SMS – хабарламалар және PUSH – хабарламалар форматындағы ақпараттық сипаттағы хабарламаларды Пайдаланушыға жіберуге құқылы.

3.2. Пайдаланушы:

3.2.1. 1414 нөмірі бойынша Бірыңғай байланыс орталығына жүгініп, Портал және оның құрауыштарын пайдалануға қатысты Әкімшіден консультациялық және тәжірибелік көмек алуға құқылы.

3.3. Иесі және Әкімші:

3.3.1. Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің келісімінсіз немесе өзге заңды негізсіз оларды жария етуге жол бермеу жолымен Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қамтамасыз етуге;

3.3.2. Порталдың және оның құрауыштарының қызмет етуін қамтамасыз етуге;

3.3.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайларды қоспағанда Пайдаланушының қолжетімділігі үшін оған сеніп тапсырылған деректермен алмасу процесімен байланысты емес бөгде адамдардан құпияда сақтауға құқылы.

3.4. Пайдаланушы:

3.4.1. Портал және оның құрауыштарының қызметтерін алу үшін:

3.4.2. Иесіне және Әкімшісіне Порталда тіркелу нысанында немесе оның құрауыштарын пайдалануда тармақтар бойынша дәл және толық ақпаратты Иесіне және Әкімшісіне ұсынуға.

3.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық құқық нормаларын бұзатын ретінде қаралуы мүмкін, оның ішінде Портал және оның құрауыштарының сервистерін және қалыпты жұмысын бұзуға әкелуі мүмкін немесе әкелетін авторлық және/немесе сабақтас құқықтар саласындағы әрекеттерді қабылдамау.

3.4.4. Порталда және оның құрауыштарында Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және жалпы қабылданған мораль және адамгершілік нормаларына қайшы келетін пікірлер және өзге жазбаларға жол бермеу.

3.4.5. Порталдағы жұмыста өзін басқа адам ретінде ұсынбауға, вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтитын материалдар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланбауға, өз ЭЦҚ пайдалануға.

3.4.6. Порталды және Порталдан алынған ақпаратты Портал және Порталда алынған ақпаратты ұлтаралық алауыздық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген өзге мақсаттарда, терроризм, экстремизм мақсатында пайдаланбауға міндетті.

4 тараптардың жауапкершілігі

4.1. Тараптардың барлығына немесе біріне зиян тигізуге әкелген осы Келісімнің талаптары бұзылған жағдайда, кінәлі тарап Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

Читайте также:  Нотариальное заверение электронных документов — Удостоверяющий центр СКБ Контур

4.2. Әкімші Портал және оның құрауыштарына қызмет көрсету бойынша жоспарлы және жоспардан тыс іс-шараларды өткізген жағдайда немесе Әкімші, Иесіне байланысты емес себептер бойынша туындаған Портал және оның құрауыштарыныі жұмыстағы уақытша істен шығулар және үзілістер үшін жауапты емес.

4.3. Иесі және Әкімші Пайдаланушы Порталға және оның құрауыштарына қолжетімділікті жүзеге асыратын компьютер, мобильдік байланыс құрылғысының ақаулары, байланыс желісіндегі уақытша істен шығулар және үзілістер, өзге ұқсас істен шығулар үшін жауапты емес.

4.4. Иесі және Әкімші Пайдаланушының алдында басқа Пайдаланушылар, қызмет берушілер және Порталдың және оның құрауыштарының кез келген қатысушыларының әрекеттері үшін жауапты емес.

4.5. Иесі және Әкімші кез келген тікелей, жанама шығын, соның ішінде қалт жіберілген пайда, пайдаланудан зиян, деректердің жоғалуы немесе қандай да бір басқа материалдық емес шығындар, беделіне зиян және төмендегілер салдарынан туындайтын өзге шығындар үшін жауапты емес:

4.6. Пайдаланушы Порталда және оның компоненттерінде тіркеуде ұсынылатын деректердің дұрыстығы, сондай-ақ Порталды пайдалану процесіндегі деректерді уақытылы жаңарту және түзету үшін толық жауапты.

4.7. Пайдаланушы Порталда және оның құрауыштарында тіркелумен және оның құрауыштарын пайдаланумен байланысты өзінің деректерін үшінші адамға беру, өзі туралы дұрыс емес мәліметтерді ұсыну нәтижесінде туындайтын барлық тәуекелдер және мүмкін шығынды өзіне алады.

5 өзге де ережелер

5.1. Осы Келісімнен немесе онымен байланысты туындайтын барлық мүмкін даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешуге жатады.

5.2. Пайдаланушылардың бірі Келісім ережелерін бұзған жағдайда Әкімші тарапынан әрекетсіздік Иесінің Портал материалдарының заңнамаға сәйкес қорғалатын мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғау және өзінің мүдделерін қорғаудың тиісті әрекеттерін кешірек қабылдау құқығынан айырмайды.

Вход в личный кабинет на русском языке

Вход в личный кабинет открывает пользователю возможность в одном месте увидеть все свои данные:

 • серия и номер паспорта, прописка, место рождения, семейное положение;
 • данные водительских прав;
 • страховка;
 • имущество, в том числе транспорт;
 • штрафы;
 • социальные платежи;
 • лицензии на виды деятельности;
 • налоги и долги;
 • статус ИП.

Портал электронного правительства республики Казахстан доступен в трёх языковых форматах: казахский, русский и английский.

Сменить язык можно в верхней панели в левом верхнем углу страницы. При выборе «РУС» официальный сайт будет доступен на русском:

egov kz на русском языке
Меню выбора языка

Чтобы войти в личный кабинет, нажмите соответствующую ссылку в правом верхнем углу или на кнопку ниже:

Будьте внимательны. Страница после этого обновится, не сохранённые данные формы нужно будет вводить заново.

Для регистрации на egov достаточно будет сфотографироваться

Новый способ регистрации на портале электронного правительства хотят запустить до конца ноября

НУР-СУЛТАН, 17 ноя — Sputnik. Для регистрации на портале электронного правительства eGov достаточно будет сфотографироваться. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

“В текущем году eGov внедрит упрощенный механизм регистрации в один шаг – путем биометрической идентификации пользователя. Зарегистрироваться в eGov можно будет, поднеся мобильный телефон к лицу. Биометрическая идентификация самостоятельно определит и зарегистрирует пользователя, задав дополнительные вопросы”, – указано на сайте правительства.

Казахстанцы смогут проверить “легальность” товаров через приложение

Сейчас казахстанцам сложно перейти на eGov, потому что нужна электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и регистрация в базе мобильных граждан.

“Для решения этого вопроса на портале уже реализована регистрация при помощи биометрии. Теперь, чтобы стать пользователем eGov, нужно просто навести телефон на свое лицо. Сейчас уже тестируемся в “пилоте”, планируем запустить до конца этого месяца”, – сказал министр Багдат Мусин на заседании правительства.

Премьер поставил задачу исключить бумажные справки в 2021 году

Ранее Мусин заявил, что скоро в специализированных ЦОНах (автоЦОН) Казахстана останутся услуги только по выдаче водительских удостоверений. Для регистрации автомобилей оформить куплю-продажу можно будет через банковские приложения.

Изменение процесса регистрации и авторизации на портале | электронное правительство республики казахстан

Уважаемые пользователи!

С 21 марта на портале электронного правительства изменится процесс регистрации и авторизации. В дополнение к существующим способам появится возможность регистрироваться, входить на портал и восстанавливать пароль с помощью сертификата ЭЦП. При этом, его не нужно импортировать в браузер как раньше. Достаточно выбрать ЭЦП с места его хранения и указать PIN-код (пароль) от него.

Авторизация на портале будет возможна двумя способами:

 1. Стандартная (привычная) авторизация с помощью ввода ИИН/БИН и пароля;
 2. Авторизация с помощью ЭЦП: войти на портал можно будет после выбора сертификата ЭЦП и указания PIN-кода (пароля) от него.

Регистрация на портале тоже делится на два вида:

 1. Регистрация без ЭЦП
  Пользователь, впервые регистрирующийся на портале, получает статус “временного” пользователя с ограниченными правами.
  При временной регистрации нужно обязательно указать ИИН/БИН, номер удостоверения личности и дату рождения. После ввода этих обязательных данных нужно нажать кнопку “Найти”, затем указать адрес электронной почты (e-mail), пароль и нажать “Далее”. После этого остается пройти подтверждение через указанный e-mail.
  Если после временной регистрации пользователь, посещая портал, в течение 90 календарных дней ни разу не авторизуется, то его данные автоматически удалятся с портала.
  А если же он в течение 3-х месяцев использует ЭЦП, т.е. хоть один раз получит электронную услугу или авторизуется с помощью ЭЦП, то он навсегда получит статус “постоянного” пользователя.
 2. Регистрация с ЭЦП
  Пользователь, у которого есть ЭЦП, при регистрации может ею воспользоваться. Указав данные ЭЦП, останется лишь заполнить поля с указанием адреса электронной почты (e-mail) и пароля. Далее остается пройти подтверждение через указанный e-mail.

Примечание. При регистрации указание адреса личной электронной почты является обязательным.

Чем отличаются права временного и постоянного пользователя портала?
Пользователь, имеющий временный статус, не сможет просматривать содержимое полученных ранее электронных справок (в разделе «История получения услуг» в личном кабинете), если  ранее он получал услуги на портале.

Восстановить пароль можно будет двумя способами:

 1. Стандартное восстановление:  пользователь  указывает ИИН и  система автоматически высылает новый пароль на e-mail пользователя, если он указан в профиле;
 2. Восстановление пароля через ЭЦП:  пользователь выбирает ЭЦП, после чего сразу же переходит на страницу указания нового пароля.

Как зарегистрироваться на егов с эцп

Перед созданием учётной записи Егов Кей Зет убедитесь, что на устройстве установлено ПО (программное обеспечение) NCALayer. Без него платформа выдаст ошибку и предоставит ссылку на установку программы. Программа позволяет работать с электронной подписью (ЭПЦ).

Ошибка при подключении к слою в Егов КЗ
Ошибка при подключении к слою

По ссылке: «Инструкции по установке программы» открывается новая вкладка. На этой странице необходимо спуститься ниже и нажать на иконку: «NCALayer». В руководстве пользователя представлена подробная инструкция по установке.

Иконка NCALayer на ЕГОВ КЗ
Иконка NCALayer

Без регистрации на e gov kz, создать личный кабинет не получится. Для регистрации по ЭПЦ необходимо:

 1. Перейти на вкладку регистрации (справа вверху, если переходить через главную страничку) или по кнопке:
 2. Выбрать: физическое или юридическое лицо.
 3. Дать согласие на пользовательское соглашение после ознакомления с ним.
 4. Щелкнуть по «Регистрация с электронной подписью».
 5. Придумать пароль, по которому будет авторизация только она этом ресурсе и ввести его.
 6. Указать адрес действующей электронной почты, к которой у вас есть доступ (на неё будут приходить уведомления и ссылки на подтверждение действий).
 7. Кликнуть по кнопке «Зарегистрироваться».

Последнее действие перенесёт на страницу входа в аккаунт. Необходимо будет выбрать сертификат, ввести пароль. После этого будет доступна кнопка «Войти в систему».

Личный кабинет egov. функционал и возможности | электронное правительство республики казахстан

логотип e-govЛичный кабинет (my.ecpexpert.ru) – это раздел портала электронного правительства ecpexpert.ru, в котором содержится персональная информация о пользователе, собранная из различных государственных баз данных.

Доступ к Личному кабинету имеется только у самого пользователя портала, при этом, для просмотра полного досье требуется авторизация с помощью ЭЦП. При входе с помощью ИИН/пароля либо через SMS-код доступа к персональной информации не будет.

Если вы ещё не зарегистрированы на портале и, наряду с просмотром Личного кабинета, хотите начать получать государственные услуги в режиме онлайн, то сначала ознакомьтесь с полезным материалом «Впервые на портале» в разделе «Получить или перевыпустить ЭЦП». Оттуда вы узнаете, как получить ЭЦП и зарегистрироваться на портале.

Какая информация содержится в персональном досье Личного кабинета

 • Сведения о документах, удостоверяющих личность: их номера и сроки действия;
 • Адрес прописки и место рождения;           
 • Номер и категория водительского удостоверения, если оно имеется, а также срок его действия;
 • Сведения о заключении брака: дата и место регистрации, ФИО и ИИН супруги/супруга, девичья фамилия супруги;
 • Статус получателя социальных выплат и льгот (при наличии);
 • Сведения о наличии имущества, недвижимости (при наличии): её адрес и кадастровый номер;
 • Сведения об участии в юридических лицах, если таковые имеются;
 • Данные об автомобиле;
 • Наличие лицензий по видам деятельности;
 • Нахождение либо отсутствие в реестре должников;
 • Информация о прикреплении к медицинской организации: наименование поликлиники, ФИО участкового врача, дата прикрепления и номер участка прикрепления;         
 • Статус индивидуального предпринимателя (при наличии);
 • Сведения о детях: имена, ИИНы, даты рождения (для добавления ИИН  вашего ребенка в информационной системе ЗАГС в актовой записи ребенка должны присутствовать ИИНы родителей);
 • Сведения по отчислениям на обязательное социальное медицинское страхование;
 • Номер очереди детей в детский сад;
 • Сведения об очереди на жилье;
 • Наличие либо отсутствие непогашенных административных штрафов;           
 • Сведения о статусе гос.службы из ИС «E-Қызмет».

Раздел «Входящие»

Помимо персонального досье в Личном кабинете находится раздел «Входящие», состоящий из подразделов истории обращений, уведомлений, истории платежей и корзины для уведомлений.

История обращений – это обновленная история получения услуг, в которой все обращения поделены по своим каналам:

В ней в табличном виде указывается список запрошенных услуг, их статус, уникальные номера обращений и даты запросов. При клике на обращение откроется страница с историей изменения статусов и результат запроса услуги, т.е. документы/справки на двух языках, доступные для скачивания в формате PDF.

В подраздел уведомлений попадают все изменения статусов запрошенных услуг. Через настройки туда можно включить ещё и сообщения по активностям, связанным с порталами открытого правительства.

История оплат содержит в себе информацию обо всех платежах, проведённых через портал электронного правительства.

Полученные уведомления нельзя удалить из Личного кабинета, но, по желанию, их можно переместить в «Корзину».

Раздел «Мои документы»

В специальный раздел «Мои документы», играющего роль защищённого хранилища, можно загрузить электронные копии и скан-версии важных документов, разбив их по категориям и подкатегориям. Также в нем можно хранить полученные электронные справки.

Раздел «Настройки»

Настройки позволяют управлять важнейшей функцией Личного кабинета, а именно – расширенной системой уведомлений. Здесь можно точечно указать, каким образом и какие именно оповещения вы хотите получать. Способы оповещения – электронные письма, SMS и push-уведомления.

Полный список видов уведомлений

Семья

Трудоустройство и занятость

Недвижимость

Налоги, финансы и платежи

Правовая помощь

Здравоохранение

НАО ГК «Правительство для граждан»

Портал «Электронного правительства»

Портал «Открытые НПА»

Портал «Открытый диалог»

Портал «Открытые данные»

Портал «Открытые бюджеты»

Ваши подписки в «Открытом правительстве»

Также в настройках можно запретить отправку уведомлений в ночное время и оповещений об интересных услугах.

Одно из нововведений в настройках Личного кабинета – возможность установки запрета на получение услуг в НАО ГК «Правительство для граждан», т.е. в ЦОНах и СпецЦОНах. После установки галочки возле этого пункта получить услуги в ЦОНах от вашего имени будет невозможно до тех пор, пока вы эту галочку не снимите сами. Данная операция требует подтверждение с ЭЦП.

Изменение пароля и контактных данных

Авторизация на портале ecpexpert.ru производится тремя способами – через связку ИИН/пароль, с помощью ЭЦП либо через SMS-пароль. В Личном кабинете можно сменить пароль, а также свой номер телефона, который зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что делать, если сведения обо мне в персональном досье некорректны, и как это исправить?

В первую очередь поясним, что Личный кабинет лишь отображает данные, берущиеся напрямую из информационных систем государственных органов. У представителей службы сопровождения портала ecpexpert.ru отсутствуют не только права и возможности вносить изменения в досье граждан, но и доступ к их просмотру.

За корректировкой необходимо обращаться к представителям ответственного гос.органа, например, при неправильных данных о штрафах нужно обращаться в МВД или Генпрокуратуру, а при неверных сведениях о прикреплении к поликлинике – обратиться в нужную.

В некоторых случаях может помочь ручное обновление данных в досье. Это производится нажатием иконки «Обновить» либо последовательным «скрытием» и «показом» соответствующего раздела в левом блоке страницы.

Что делать, если в истории получения услуг обнаружились запросы, которые принадлежат не мне, а операторам ЦОН?

Для того чтобы узнать, кто и зачем делал запрос на получение государственных услуг от вашего имени, вы можете отправить номер запроса и ИИН по контактам НАО ГК «Правительство для граждан», указанным на официальном сайте gov4c.kz.

Что делать, если не приходит SMSи не получается сменить номер телефона в Личном кабинете?

Позвоните в Единый контакт-центр 1414 и предоставьте операторам информацию о том, на какой номер не приходит SMS, название сотового оператора и сведения о том, переносили ли вы номер с одного сотового оператора на другой. Консультанты составят заявку техническим специалистам и после этого в течение некоторого времени проблема будет исправлена.

Налоги

Информация о налогах находится в рубрике «Таможня и налоги» → «Налогообложение». Тут же, ниже доступна оплата обязательных взносов в бюджет.

Очередь в детсад

Располагается в категории «Образование» → «Дошкольное образование» → «Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации».

Егов КЗ очередь в детсадчередь в садик
Постановка детей на очередь в садик (кликните по изображению, чтобы увеличить)

После перехода по кнопке «Заказать услугу онлайн», нужно будет заполнить заявку и прикрепить требуемые документы — не более 5МБ. Больший объём не загрузится в систему.

В личном кабинете портала Егоф в разделе «История получения услуг» можно отслеживать ответ на заявку и узнать номер в очереди.

Очередь на квартиру

Находится в рубрике «Недвижимость» → «Жилищные отношения»:

Егов КЗ очередь на квартиру
Меню «Жилищные отношения»

Обслуживание в режиме онлайн доступно для жителей следующих областей:

Обслуживание происходит в порядке электронной очереди. За её статусом можно следить в личном кабинете интернет портала государственных органов РК.

Получить справку о несудимости онлайн

Попасть в меню заказа документа можно либо через популярные услуги, либо через пункт «Трудоустройство и занятость». Далее перейдите в «Трудоустройство и поиск работы»:

Выдача справки о несудимости egov
Меню «Трудоустройство и поиск работы»

На Егов.КЗ можно получить документ о несудимости: 

Справа будет кнопка «Заказать услугу онлайн». Если на страницу пользователь попал без авторизации, ему нужно будет зайти в личный кабинет.

Необходимо нажать на эту кнопку
Заказ выдачи справки о наличии либо отсутствии судимости

Если понадобится справка о несудимости с апостилем, необходимо указать филиал, где его будут ставить. После указания всех данных, нужно будет оплатить пошлину.

В этом же разделе с помощью ЭЦП документ подписывают. Статус оказания выполнения отслеживается в личном кабинете.

Справка о несудимости egov
Процедура выдачи справки о наличии либо отсутствии судимости

Посмотрите видеоролик о том, как получить эцп удаленно, если вы уже зарегистрированы в базе мобильных граждан

Посмотрите видеоролик о том, как получить ЭЦП удаленно, если вы не зарегистрированы в Базе мобильных граждан

Регистрация на егов без эцп

Регистрация на ecpexpert.ru без подписи невозможна. Ранее без неё создавали временные пользовательские кабинеты. Их удаляли из системы, когда пользователь не заходил более трех месяцев. И приходилось вновь проходить всю процедуру: вносить данные паспорта, ИНН, дату рождения и почту. Данную функцию посчитали излишней и путающей.

Создание личного кабинета

Для его создания необходимо зарегистрироваться на сайте. Эта процедура интуитивно понятна, а весь ресурс наполнен подробными инструкциями и сопровождающими подписями.

Штрафы

На портале электронного правительства ЕговКЗ также можно проверить наличие или оплатить административные штрафы и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Для этого нужно перейти в меню на главной странице «Транспорт и коммуникации» → «Автомобильный транспорт». Раздел «Платежи».

Электронные услуги егов кз

Вебпортал электронного правительства РК содержит список следующий категорий:

 • семья;
 • образование;
 • здравоохранение;
 • занятость и трудоустройство;
 • недвижимость;
 • транспорт;
 • гражданство, миграция и иммиграция;
 • правовая помощь;
 • социальное обеспечение;
 • налоги и таможня;
 • туризм и спорт;
 • воинский учёт.
Электронные услуги ЕГОВ КЗ
Разделы www.egov.kz (для увеличения нажмите по картинке)

При выборе интересующей категории выпадает список. Каждый пункт представляет собой ссылку, которая ведёт на свою страницу портала Егов КЗ с подробной инструкцией.

Электронная услуга "Семья"
Категория «Семья» (кликните по картинке, чтобы увеличить)

В случае затруднения, воспользуйтесь поиском в верхней панели посередине страницы.

Отзывы

Вы можете посмотреть отрицательные, положительные и нейтральные отзывы реальных людей о Егов КЗ:

Оцените статью
ЭЦП Эксперт
Добавить комментарий

Adblock
detector